Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Geometria elementarna

Literatura
  • H.S.M. Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN Warszawa 1967.
  • R. Doman, Wykłady z geometrii elementarnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
  • W. Krysicki, H. Pisarewska, T. Świątkowski, Z geometrią za pan brat, Iskry, Warszawa 1992.
  • E. Marchow, Wykłady z geometrii, Koszalin-Poznań 2010.
  • W. Pompe, Wokół obrotów. Przewodnik po geometrii elementarnej, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2016.
  • Szkoła geometrii. Odczyty kaliskie}, WSiP, Warszawa 1993.
Zasady zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

W czasie semestru odbędą się dwa kolokwia. Osoby, które zdobędą ponad 50% punktów, uzyskają zaliczenie ćwiczeń. Egzamin przewidywany jest w formie testowej (test jednokrotnego wyboru). Ponadto każdy student przygotuje rozwiązanie wskazanego przez prowadzącego zadania (według specyfikacji poniżej). Ocena z zaliczenia będzie miała wpływ na ocenę końcową z przedmiotu.

Zadania do rozwiązania
Do poczytania
  • M. Kordos, ,,Niewykonalne” konstrukcje, czyli jak każdy może wykonać kwadraturę koła, trysekcję kąta i podwojenie sześcianu [w:] M. K. Mentzen (red.) O współrzędnych biegunowych, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2006. (plik pdf)
LaTeX