Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Funkcje analityczne

Materiały do ćwiczeń prowadzonych do wykładu Funkcje analityczne na kierunku Matematyka.

Zaliczenie

Zaliczenie można uzyskać na podstawie napisania dwóch sprawdzianów. Pierwszy z nich odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku, drugi w dniu 25 stycznia 2022 roku. Na każdym sprawdzianie można uzyskać 18 punktów, zaliczenie otrzymają osoby, które otrzymały co najmniej 18 punktów. Pozostałe osoby mogą przystąpić do kolokwium poprawkowego w dniu 1 lutego 2022 roku.

Obecność na zajęciach

Obecność i aktywność na zajęciach jest obowiązkowa, w trakcie semestru można sobie pozwolić na maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

Zachęca się do korzystania z konsultacji z prowadzącym. Szczegóły na stronie internetowej.

Literatura

  • J. Bak, D.J. Newman, Complex analysis, New York 1997.
  • A. Gancarz, Analiza zespolona w zadaniach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
  • J.G. Krzyż Zbiór zadań z funkcji analitycznych, Warszawa 1975.
  • T.H. Moore, E.H. Handlock, Complex analysis, Londyn 1991.
  • W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, Warszawa 1998.
  • J. Rutkowski, Zadania z funkcji analitycznych, Poznan 1999.