Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Wybrane zagadnienia z zastosowań matematyki

Przedmiot prowadzony na studiach zaocznych na drugim stopniu kierunku nauczanie matematyki.

zasady zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie przedstawionego konspektu lekcji z elementami zastosowań matematyki. Tematy lekcji zaproponowane zostaną w czasie zajęć.

szczegółowe zagadnienia

  1. Ogólna refleksja o zastosowaniach matematyki
  2. Zmienność
  3. Pieniądze
  4. Programowanie liniowe