Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Podstawy matematyki

Przedmiot nauczany na Wydziale Biologii UAM w roku akademickim 2016/2017.

Sprawdzian zaliczeniowy

Sprawdzian odbędzie się 14 listopada 2016 roku o godzinie 13:30 w sali owalnej (ten sam termin dla obu grup) i składać się będzie z ośmiu zadań, po dwa zadania z każdego z poniższych tematów. Czas trwania sprawdzianu to 60 minut, można mieć ze sobą kalkulator (osobne urządzenia, używanie aplikacji w telefonie jest zabronione).

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 21 listopada 2016 roku. Nie przewiduje się dodatkowych terminów poprawy.

Wyniki

Bardzo proszę o przesyłanie wszelkich uwag odnośnie źla wpisanego nazwiska (niestety, nie zawsze byłem w stanie odczytać). Zaliczenie od 40 pkt (na 80 pkt.). Sprawdzian poprawkowy (i ostatnia szansa na uzyskanie zaliczenia) w poniedziałek 21.11.2016 roku o godzinie 13:30 w sali owalnej.

Wyniki sprawdziany zaliczeniowego (14.11.2016)
nazwisko imię kierunek wynik poprawka ocena
Bartz Kamil ochrona środowiska 25 56 3.0
Bień Aleksander ochrona środowiska 10 2.0
Ciąrzyńska Weronika ochrona środowiska 27 46 3.0
Cierniak Elżbieta ochrona środowiska 10 40 3.0
Czuja Katarzyna ochrona środowiska 44 3.0
Głuszak Artur ochrona środowiska 47 3.0
Herbich Natalia biotechnologia 30 57 3.0
Hossa Grzegorz ochrona środowiska 49 3.0
Hubert Katarzyna biotechnologia 58 3.5
Jachimowski Bartosz ochrona środowiska 12 40 3.0
Jakubek Oliwia ochrona środowiska 25 49 3.0
Jarysz Jonatan ochrona środowiska 50 3.5
Jędrzejewska Karolina biotechnologia 78 5.0
Kaczewiak Alicja biotechnologia 57 3.5
Kamiński Jan biotechnologia 20 40 3.0
Kempa Marcelina biotechnologia 46 3.0
Kubaszek Weronika biotechnologia 56 3.5
Kisiel Kamil biotechnologia 53 3.5
Kiżewska Dorota biotechnologia 63 4.0
Klimas Maria biotechnologia 70 4.5
Kluska Karolina biotechnologia 47 3.0
Kobierski Filip biotechnologia 71 4.5
Kordyl Oliwia biotechnologia 61 4.0
Koszczoł Agnieszka biotechnologia 59 3.5
Kralska Agnieszka biotechnologia 18 68 3.5
Krosicki Aleksy biotechnologia 45 3.0
Kryszyński Cezary ochrona środowiska 46 3.5
Krupecki Michał biotechnologia 73 4.5
Kulpa Adam biotechnologia 56 3.5
Kuncewicz Jakub biotechnologia 48 4.0
Leśniewska Aleksandra biologia 45 4.0
Lichocki Mikołaj biotechnologia 58 3.5
Lichwa Agata ochrona środowiska 10 54 3.0
Lipowska Koryna ochrona środowiska 08 44 3.0
Matkowska Natalia ochrona środowiska 40 3.0
Nowicka Faustyna biologia 44 3.0

Zakres materiału

 1. Zbiory
  • Podstawowe zbiory liczbowe: \(\mathbb{N}\), \(\mathbb{Z}\), \(\mathbb{Q}\),\(\mathbb{R}\)
  • Algebra zbiorów: działania \(\cup,\cap,\setminus\)
  • Iloczyn kartezjański zbiorów \(\times\), interpretacja geometryczna na płaszczyźnie i w przestrzeni
  • Ułamki proste io dziesiętne, zamiana ułamków, podstawowe działania na ułamkach
  • Potęgi i pierwiastki licz rzeczywistych, działania na potęgach i pierwiastkach
  • Logarytmy i działania na logarytmach, własności logarytmów liczb rzeczywistych
 2. Funkcje
  • Dziedzina, przeciwdziedzina, zbiór wartości funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej
  • Wykresy i własności (dziedzina, zbiór wartości, monotoniczność, miejsca zerowe) podstawowych funkcji, m.in. funkcji afinicznej (liniowej), kwadratowej, wykładniczej, wymiernej, logarytmicznej, trygonometrycznych (sinus, kosinus, tangens, kotagens)
  • Równania na prostej rzeczywistej i na płaszczyźnie
  • Nierówności na prostej i płaszczyźnie
  • Znajdowanie wartości funkcji trygonometrycznych, znając wartość jednej z funkcji
  • Funkcje i wykresy funkcji dwóch zmiennych
 3. Kombinatoryka
  • Definicja silni \(n!\)
  • Symbol dwumienny Newtona \(\binom{n}{k}\) i sposób jego obliczania
  • Sposoby zliczania elementów zbiorów, w tym kombinacje, wariacje (odpowiednio z powtórzeniam i bez), permutacje
 4. Prawdopodobieństwo
  • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
  • Podstawowe własności prawdopodobieństwa
  • Wzór na prawdopodobieństwo całkowite (schemat ,,drzewka”)
  • Schemat Bernoulliego