Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Analiza 1

Zaliczenie

 1. kolokwium nr 1: 6.12.2017, godz. 8:15, A2-1
 2. kolokiwum nr 2: 24.01.2018, godz. 8:15, A2-1
 3. kolokwium poprawkowe: 31.01.2018, godz. 8:15, A2-1

Literatura

 • J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2001.
 • W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Część 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Zadania do wykonania w programie Sage

 1. Proszę rozwiązać równania
  • \(x^6-9 x^5+10 x^4+18 x^3+49 x^2+135 x+84 = 0\)
  • \(x^3-5 x^2+8 x-40 = 0\)
  • \(\cos(x)=x\) w przedziale \([0,\pi]\)
 2. Proszę znaleźć
  • \((\sqrt{x^2\sin x+2})’\)
  • \(((x e^{\cos x})^{3})’\)
 3. Proszę pomnożyć macierze A oraz B
 4. \(A= \begin{pmatrix}
  1 & -4 & 7\\
  14 & 6 & 8\\
  -4 & -1 & 2
  \end{pmatrix}\)
  \( B =\begin{pmatrix} 2 & 3 & 9\\
  -1 & 17 & 6\\
  0 & 5 & -7
  \end{pmatrix}\)
  Znaleźć wyznacznik macierzy A oraz macierzo dwrotną do macierzy B.

Przykładowe rozwiązania