Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Narzędzia informatyki dla nauczycieli (studia zaoczne)

Zasady zaliczenia

Ocenę otrzymuje się na podstawie prezentacji przedstawionej podczas zajęć na jeden z poniższych tematów. Na ocenę wpływ ma również obecność na zajęciach.

Ocena końcowa z przedmiotu zależy od oceny z zaliczenia oraz przedstawionego projektu, który należy przesłać do końca semestru.

Tematy wykładów

Terminy zajęć i tematyka

Oczekuję, że prezentację podczas zajęć wykonane zostaną z wykorzystaniem pakietu beamer (LaTeX) lub dostępnych bibliotek JavaScript, np. aplikacji slides.

tematyka zajęćimię i nazwiskodata
GITPaweł Mleczko2018-10-14
Open BoardKatarzyna Seemann, Błażej Szymanowski, Marcin Papiernik2018-12-15
PlickersPiotr Czarnowski, Krzysztof Zabłotny2018-12-15
ClassDojoMagdalena Nowak, Magdalena Płóciennik, Aleksandra Przybył2018-12-15
NumbasAgata Ceynowa, Olga Dąbkowska2018-12-15
MoodleJoanna Kacprzycka, Anna Kosman, Magdalena Królka-Chossa2018-12-16
2019-01-20
LaTeX − klasa exampraca indywidualna2019-02-02
PandocNatalia Wiśniewska, Aleksandra Kryszczak2019-02-03

Materiały pomocnicze

ClassDojo

Oficjalna strona programu

Geogebra

Git

HTML

LaTeX

Markdown

Moodle

Oficjalna strona programu

Numbas

Oficjalna strona programu

Open Board

Oficjalna strona programu

Pandoc

Plickers

Oficjalna strona programu

Scratch