Paweł Mleczko

pracownik Zakładu Teorii Operatorów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Informatyczne wspomaganie pracy matematyka

Zasady zaliczenia

Ocenę otrzymuje się na podstawie prezentacji przedstawionej podczas zajęć na jeden z poniższych tematów. Na ocenę wpływ mają również punkty za obecność na zajęciach, przy czym punkty przyznawane są po wykonaniu zadań towarzyszących prezentowanej na zajęciach treści.

Tematy referatów

Materiały na kolejne zajęcia dostępne w repozytorium GIT: https://git.wmi.amu.edu.pl/mleczko/iwp2017.git

Materiały pomocnicze

LaTeX

Geogebra

Sagemath

Mathics

Git

Inne ciekawe aplikacje